NAGIB in Festival Drugajanje 2019 v mesecu novembru že tradicionalno vabimo v Maribor najrazličnejše sodobne uprizoritve. Letošnje Drugajanje tematsko in vsebinsko zaznamujeta ples in sodelovanje, zato smo v Nagibove programske sklope prav tako uvrstili projekte, ki tudi to izražajo.

V programskem sklopu ‘Nagib na oder bomo gostili najnovejšo predstavo večkrat nagrajene koreografinje in plesalke Maje Delak z naslovom Samo za danes. Gre za predstavo, ki je nastaja po metodi instantne kompozicije in za katero so ustvarjalke razvile številna orodja, s katerimi se na odru sporazumevajo in pogajajo kaj se bo pravzaprav zgodilo.

Poleg odrskega dogajanja pa tokrat, kot del programskega sklopa “Nagib k refleksiji”, pripravljamo še poseben participatorni format, s katerim bo plesalka in pedagoginja Anja Bornšek občinstvo popeljala skozi “fizične sledi” videne predstave Samo za danes. Oba dogodka bosta potekala v sredo, 27. novembra 2019 v avditoriju 2. gimnazije v Mariboru. Cena vstopnice je 1 kulturni evro, rezervirate pa jih lahko preko pr@nagib.siininfo@bunker.si.

Del letošnjega festivala Drugajanje, v sodelovanju z Društvom Terra Verra in NAGIB-om, bo tudi prav poseben projekt, ki je nastajal v sodelovanju z različnimi slovenskimi ustvarjalci ter priseljenci in begunci. V okviru projekta Akupara – inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije s priseljenci in begunci, so se tekom leta 2019 izvajale najrazličnejše delavnice in eden izmed ciljev je bil vzpostaviti etično blagovno znamko. Produkte in kreacije, ki so nastali skozi proces tekstilnega ustvarjanja bo avtor Tomaž Tomljanović postavil v instalacijo pod naslovom »Krajine ali pejsaži občutenega« / »Emotional Landscapes«, katera bo na ogled skozi celotni Festival Drugajanje 2019, med 25. in 28. novembrom 2019 v Centru za kreativnost v Mariboru. Prav tako s ponosom objavljamo, da je Festival Drugajanje odkupil nastale tekstilne izdelke, ki jih bodo prejeli dijaki 2. gimnazije Maribor, in s tem omogočil razvoj etične blagovne znamke.

Foto: Nada Žgank

 

SAMO ZA DANES
(plesna predstava)

Sreda, 27.11.2019, ob 19:00 @II gimnazija Maribor //
Nagib na oder in Festival Drugajanje 2019

Samo za danes je navidezno počasna instantna kompozicija, kjer avtorice pogledu namerno izpostavljajo manj vidne, manj očitne materialnosti, telesnosti, stanja. V preminjajočem in ponovno nastajajočem prostoru zvočnih pokrajin je izhodiščni princip sprotno pogajanje in dogovarjanje različnih gledišč, tudi z občinstvom. O gibu in gibanju, občutju lastnih identitet, o odraščanju in staranju ni mogoče razmišljati ločeno od telesa. V prepletu raznolikih izkušenj, podob in tem vsake ustvarjalke posebej in vseh skupaj se čut za čas razpira telesno. Staranje je vedno sveže, vedno je treba spihati novo plast prahu, odgrniti ovoj, ki zakriva ekscesne nevidnosti… Če je za Starko v pesmi Mine Loy preteklost razpadla, prihodnost nedostopna in sedanjost bolečina, se ustvarjalke soočajo z življenjem kar se da optimistično. Bivanja ni mogoče uokviriti, predstavo pa je.

Sodelavci:
Snovanje in koncept: Maja Delak
Soustvarjalke in izvajalke: Anja Bornšek, Maja Delak, Snježana Premuš, Barbara Kanc (nadomešča Kristýno Šajtošovo), Urška Vohar
Oblikovanje zvoka in glasba: Luka Prinčič
Oblikovanje prostora in kostumov: Ajda Tomazin
Dramaturginja: Maja Šorli
Oblikovanje svetlobe: Janko Oven
Tehnična pomoč: Igor Vuk
Oblikovanje maske: Tinka Prpar
Fotografija: Nada Žgank
Prevodi: Katja Kosi
Oblikovanje: Špela Drašlar
Izvršna produkcija: Sabina Potočki
Produkcija: Emanat
Partner: Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Finančna podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS
Produkcija gostovanja: Društvo Nagib (del sklopa “Nagib na oder”) in Festival Drugajanje (Zavod Bunker in 2. gimnazija Maribor)

Foto: Nada Žgank

 

⚬ FIZIČNE SLEDI
(participatorni format za občinstvo)
del sklopa “Nagib k refleksiji”

Sreda, 27.11.2019, po predstavi Samo za danes na II. gimnazija Maribor (uradna stran)

Fizične sledi je participatorni format namenjen publiki, ki gledalca povabi v refleksijo izkušnje gledanja. Z vodenimi navodili se skupaj počasi sprehodimo po spominu, po vtisih in občutkih, ki ostajajo v nas po predstavi. Fizična izkušnja odpre prostor neverbalnega, prostor kjer se vtisi in pomeni pretočijo skozi naša telesa in tokrat nas le-ta vodijo skozi utelešen “pogovor” s predstavo. Kako in kaj čutijo naša gledalčevska telesa, ko obrnemo pozornost nanje?

Trajanje do 30 min

Zasnova in izvedba: Anja Bornšek
Produkcija: Društvo Nagib (del sklopa “Nagib k refleksiji”)
Foto: Nada Žgank
Podpora: Mestna občina Maribor

 

⚬ VSTOPNICE ⚬

Cena vstopnice je 1 kulturni evro
Informacije in rezervacije: pr@nagib.si / info@bunker.si

Foto: Toni Soprano Meneglejte

 

»Krajine ali pejsaži občutenega« / »Emotional Landscapes«
instalacija

@Center za kreativnost Maribor
25.-28.11.2019
Vsak dan od 17h naprej

»We do not know [yet] what hospitality is.«
Jacques Derrida, HOSTIPITALITY

V besedilu, ki nosi naslov »Hostipitality« (2000),  Jacques Derrida razgrne zgodovinske, etične, politične in ekonomske razsežnosti, ki jih implicira pojem gostoljubja in pokaže na njegove notranje, strukturne kontradikcije – pojmu gostoljubja vselej grozi parazitskost pojma sovražnosti, zakon gostoljubja pa temelji na pogojih, ki jih postavlja gostitelj, gospodar (doma, mesta, države, nacije itd.). Derrida zato temu (univerzalnemu) gostoljubju (ki je pogojeno) postavi prag, na način izjave, »da ne vemo, kaj gostoljubje je«, da bi zasnul idejo gostoljubja, ki bi opustilo (vnaprejšnje) sodbe in nadzor v smislu tega, komu bo izkazano gostoljubje in komu ne (naj bodo to prišleki, tujci, migranti, begunci, itd). A brezpogojno gostoljubje zahteva opustitev oblastniških in lastniških odnosov, to pa pomeni, da se možnost gostoljubja izmuzne, saj ni več vrat, ki bi jih odprli gostom. Gostoljubje tako postane samo prag.

Rečeno drugače, če »ne vemo, kaj gostoljubje je«, kot pravi Derrida, potem to neznanje ni nujno pomanjkanje ali slabost, pač pa izkušnja, ki kliče po dejanju in nameri onkraj reči, objekta, ter priložnost za mišljenje gostoljubja, ki presega kozmopolitsko gostoljubje, strogo pogojeno z državno oblastjo in zakonodajo.

Derridajeva ambivalentna raba francoske besede »hôte«, ki pomeni zdaj »gostitelj« spet drugič »gost« je konceptualno izhodišče za nastanek tekstilnih izdelkov oziroma torb pod nazivom Hôte in so del etične blagovne znamke v nastajanju. Hôte torbe tako niso preprosto končni cilj ali končni produkt dela večjega projekta Akupara, v okviru katerega so različni ustvarjalci izdelovali oz. oblikovali različne izdelke s priseljenci in begunci. Sam cilj projekta je namera, da se vzpostavi skupen prostor med »gostitelji« in »gosti«, stičišče izkušenj, praks in veščin tako »gostiteljev« kot »gostov« ter obenem razvije etična in »zero-waste« blagovna znamka, s katero bodo begunci in migranti lahko izrazili svojo ustvarjalnost ter na ta način vstopili tudi na sam trg dela.

Instalacija »Krajine ali pejsaži občutenega« / »Emotional Landscapes« je ob enem del večjega projekta Akupara: inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije s priseljenci in begunci, ki ga vodi Društvo Terra Vera iz Kostanjevice na Krki, v sodelovanju s partnerji: Društvo Nagib, CAAP in Prostor vmes.

Avtor instalacije: Tomaž Tomljanović
Zasnova tekstilnih izdelkov: Tomaž Tomljanović / Dualik in Nina Holc / Ni-nikoli isto
Teoretska zasnova in tekst: dr. Jovita Pristovšek
Foto in vizualije: Toni Soprano Meneglejte
Produkcija instalacije: Tomaž Tomljanović, Društvo Nagib
Partnerji projekta Akupara: Društvo Terra Vera, Društvo Nagib, Caap Maribor in Prostor vmes v sodelovanju s MKC Maribor – Kulturni inkubator, Epeka Slovenia
Podpora: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Maribor