Lab// Thursday, 29.1.2015 // 18:00 // Veliki oder // Narodni dom Maribor //

 

Ustvarjalci Lab-a: Barbara Kanc, Barbara Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Katja Legin, Nataša Živković, Nina Fajdiga.

 

Laboratorij Kdo, zakaj, kaj, kako? dela počasi. Gre za 3 – leten proces v štirih fazah: prva se je ukvarjala s performativnimi veščinami, druga z vsebino (analiza in dramaturgija), tretja se vrti okrog uprizoritvenih startegij, postopkov in principov ter četrta – delo na predstavi.

V trenutni, tretji, fazi KAKO? (uprizarjanje), se ekipa Laba ukvarja s knjigo Milana Kundere Počasnost in sicer na uprizoritven način: KAKO uprizarjati izbrano vsebino? Skozi sezono 2014/15 bo laboratorijsko delo redno izpostavljeno javnosti v obliki javnih prikazov. Javni prikazi so kratke zaključene celote, katerih material izhaja iz laboratorijskega dela, a je za vsakokratno edicijo javnega prikaza na novo oblikovan v kratek dogodek – SKICO, katere namen je komunicija s publiko. Javni prikazi omogočajo, ustvarjalcem, da pred publiko vadijo (v performativnem in uprizoritvenem smislu) in preverjajo jasnost in artikuliranost manjših zaključenih celot in učinkovitost uporabljenih principov, strategij, postopkov, katere raziskujejo v laboratorijskem delu, hkrati pa so priložnost za sprotne povratne informacije ustvarjalcem iz strani publike.