“Nagib k teoriji” – cikel predavanj in bralnih krožkov

posted in: Uncategorized | 0

V mesecu decembru v Mariboru začenjamo s ciklom predavanj in bralnih krožkov, ki predstavljajo prvi poskus rednih teoretskih srečanj in so del novega programskega sklopa "Nagib k teoriji". Namen je vzpostaviti celovit pristop in razmislek o sodobno-uprizoritvenih umetniških praksah. Društvo Nagib v sodelovanju s KUD Anarhiv s tem nadgrajuje in razširja sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti "Nagib na oder" še na področje teorije.

 

V petek, 18. 12., ob 17 uri, bo v Galeriji K18 izvedeno prvo predavanje z naslovom SOCIALNA KOREOGRAFIJA KOT VADBENA STRATEGIJA IN PROSTORSKI DISPOZITIV MESTA MARIBOR, kateremu bo v soboto, 19. 12., ob 11 uri, na isti lokaciji, sledil še bralni krožek, kjer se bodo brali fragmenti iz knjig Socialna koreografija (Social Choreography: Andrew Hewitt) in Javna sfera kot performans (Public Sphere by Performance: Bojana Cvejić in Ana Vujanović)

Zasnovo predavanj in bralnih krožkov so vzpostavili Pia Brezavšček, Robert Bobnič, Rok Bozovičar in Alja Lobnik, v okviru Seminarja Gib-telo, ki deluje kot nekakšna neodvisna platforma, katera je vzniknila na pregibu Redakcije za kulturo in humanistiko Radia Študent ter Kud Anarhiva. Zaradi manka institucionalnega izobraževanja na področu gledališke kritike, še zlasti pa tistega dela, ki se nanaša na postdramske, performativne, plesne aspekte sodobnih uprizoritvenih umetnosti in tudi zaradi manka medijske prisotnosti omenjenih umetnosti, je prišlo do povoda za vzpostavitev omenjene neformalne izobraževalne platforme. S koncem leta 2015 se bo seminar »decentraliziral« in podaljšali svoje delovanje tudi v Maribor.

Predavanja bodo bodisi usmerjena na natančnejšo obdelavo nekega teoretskega koncepta ali problema bodisi na neko zgodovinjenje tovrstnih performativnih praks, da odpremo kontinuitete in diskontinuitete, primerjamo produkcijske načine dela in metodologije dela, plesni jezik, itn. Torej, da kontekstualiziramo kje, kako so neke prakse vzniknile, v kakšnem kontekstu in pod katerimi pogoji, proti čemu so se uprle, itn.? Pri tem pa nas bo bolj kot preteklost zanimala zlasti sedanjost, skozi ovinek preteklosti, zakaj smo, kjer smo.

 

PREDAVANJE ŠT. 1: SOCIALNA KOREOGRAFIJA KOT VADBENA STRATEGIJA IN PROSTORSKI DISPOZITIV MESTA MARIBOR

Zasnova in izvedba: Pia Brezavšček, Robert Bobnič, Rok Bozovičar in Alja Lobnik
Petek, 18.12. 2015, ob 17:00 @ Galerija K18 (Koroška cesta 18, Maribor)

Predavanje se bo z nadrobnejšo tematizacijo lotilo vprašanja javne sfere, predpostavljajoč, da tudi občinstvo ali publika, tvori nekakšno javnost. Znotraj vse bolj depolitiziranega javnega prostora in izključenosti teles iz medmrežnega javnega diskurza lahko ob predpostavki estetskega kontinuuma (Hewitt) mislimo »koreografijo« kot nekakšno vadbeno strategijo. Ta omogoča misliti potencial spremembe iz same estetske formacije teles v prostoru, saj je telo, s katerim plešemo in telo, s katerim hodimo in delamo eno in isto. Zastavek predavanja pa skuša premisliti tudi specifičen kulturno-družbeni kontekst, v katerega se umešča, in to je samoorganizirano brbotanje mesta Maribor. Mesto preveva specifičen zeitgeist, v fragmentih poganjajoč se na nekoliko drugačni operacionalni logiki, ki ostaja dedič vstajniškega gibanja in samoniklih platform. Bodisi gre za paralelne institucionalne strukture, ki vzpostavljajo nove načine "skupnostnega" na mladi neodvisni kulturno-umetniški sceni, bodisi za iniciative, ki vzpostavljajo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti ter so pobudnice participatornega proračuna.

 

BRALNI KROŽEK št. 1

Sobota, 19. 12., ob 11:00 @ Galerija K18 (Koroška cesta 18, Maribor)

V povezavi s prvim predavanjem se bodo brali fragmenti iz del Social Choreography Andrewa Hewitta ter iz Public Sphere by Performance Bojane Cvejić in Ane Vujanović.

Bralni krožki bodo namenjeni branjem tekstov, ki izhajajo iz polja sodobnih uprizoritvenih umetnosti, izbor pa bo temeljil predvsem na novejši produkciji tekstov, ki uspešno teoretsko mislijo včasih komaj zaznavne spremembe znotraj umetniškega delovanja.

Prodkucija: KUD Anarhiv
Koprodukcija in organizacija v Mariboru: Društvo Nagib
Partnerji: Pekarna Magdalenske mreže - Galerija K18

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.