Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB
Ul. heroja Bračiča 12
2000 Maribor
Slovenija

Zastopnik društva in umetniška vodja: Petra Hazabent – petra.hazabent@nagib.si
Odnosi z javnostmi / PR: pr@nagib.si 
Splošne informacije in prijave: info@nagib.si