Prvi projekt BREZODRA je NIRVANA, avtorice Petje Golec Horvat in ekipe, ki predstavlja tretjo edicijo performativnih dogodkov pod imenom ŠE NEZNANO. Gre za eksperimente zastavljeni s strani ustvarjalne skupine mladih, ki raziskujejo vključevanje performativnih praks v format “žurov” ali “partyjev”. Izbira samega formata med drugim predstavlja odziv mestu, ki s svojimi odločitvami klubsko in ustvarjalno življenje, ter v skrajnem življenje mladih, počasi sili potonu. Namen projekta je ob enem skozi performativne dogodke omogočiti prostor izražanja in doživljanja ter hkrati predstaviti reakcijo zatiranju enega dela skupnosti mesta Maribor.

Ekipa NIRVANE bo štirinajst dni parazitiralaKulturni inkubator ter za ta čas prevzela umetniško vlogo dogajanja, ki bo mlade in vse mimoidoče nagovarjalo k ustvarjalnem udejstvovanju. Deloval bo kot odprt prostor, ki bo skozi različne performativne intervencije in zbiranja naslavljal relevantnost obstoja ustvarjalnega prostora za mlade, centra za sodobne plesne umetnosti, za prostor skupnosti, ki bo omogočal samostojen pristop do ustvarjanja in realizacije različnih vizij vseh nas (mladih).

Projekt se ukvarja s fenomenom afterjev, vsebinsko pa ga zaznamuje preizpraševanje nirvane (kot stanja, transcendentnega postulata in kontekst banda Nirvana). Vse narekuje k študiji biografije Kurta Cobaina. Ikone afterjev, alternative, mladega ustvarjalca in upornika zatiranju, ki v letu 2024 obeležuje trideseto obletnico smrti.

Avtorska zasnova NIRVANE: Petja Golec Horvat
Ustvarjalna ekipa: Jerca Smrečnik, Matic Gosak, Tara Klemenčič Beljšak, Ajka Poljanšek Zorn, Maja Brečič, Domen Šubelj, Simona Bobnar Radenković in Timi Sitar
Produkcija: Društvo Nagib
Partnerji: MKC Maribor, Zavod Emanat, Fundacija Sonda / GT22
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor